44-1800 PowerCube Travel Kit

Travel-kit med 4 st stickproppar

I stort sett densamma som det ursprungliga konceptet av PowerCube, anslut direkt till ett vägguttag och få ytterligare fem eluttag.

Men här finns ytterligare en fördel: Du kan använda PowerCube hemma eller på kontoret och den dagen du skall ut och resa tar du helt enkelt med dig PowerCube och lämplig stickkontakt till det land du skall resa till.

0,00 SEK
Kontakta oss